Довідкова інформація щодо оздоровлення дітей та санаторно-курортного лікування

На численні запити щодо отримання пільгових путівок для санаторно-курортного лікування дітей Департамент у справах молоді та спорту інформує щодо питання оздоровлення дітей за рахунок бюджетних коштів та направлення дітей на санаторно-курортне лікування.
Перш за все треба відзначити, що у дитячий курортології питання відпочинку, оздоровлення, санаторно-курортного лікування розглядаються як самостійні розділи, з яких відпочинок і оздоровлення проводяться в установах відпочинку і дитячих оздоровчих таборах, а санаторно-курортне лікування проводиться в санаторіях, реабілітаційних центах, які підпорядковані Міністерству охорони здоров’я України та ПрАТ ЛОЗПУ «Укрпрофоздоровниця».
Такий розподіл обумовлено тим, що відпочинок і оздоровлення проводиться для здорових дітей, а санаторно-курортне лікування і медична реабілітація — для хворих дітей.

Оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій дітей відповідно до ст. 1 та 24 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»  від 04.09.2008 № 375-УІ (із змінами), здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих  бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, професійних спілок і фондів,  добровільних  внесків  юридичних  та фізичних осіб, інших джерел.
Претендувати на отримання путівок на оздоровлення за рахунок бюджету можуть діти, які відносяться до однієї із визначених законодавством категорій: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, бездоглядних і безпритульних дітей, дітей – інвалідів; дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей; дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків; дітей, які перебувають на диспансерному обліку; талановитих і обдарованих дітей – переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання,  лідерів дитячих громадських організацій, дитячих творчих колективів та спортивних команд, дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.
Путівки на оздоровлення дітей можуть бути придбані 100-відсоткової вартості за рахунок бюджету або, так як наприклад, відповідно до Положень про направлення дітей до ДП «МДЦ «Артек» та ДП «УДЦ «Молода гвардія», з частковою батьківською оплатою у розмірі 20, 30 чи 50 відсотків вартості путівки.
Крім того, оздоровлення дитини за рахунок коштів бюджету (незалежно від рівня бюджету) може бути надано лише 1 раз на календарний та бюджетний рік.
Підбір дітей для оздоровлення за рахунок бюджету здійснюється у Харківській області структурними підрозділами у справах молоді та спорту на місцях.
Щодо оздоровлення дітей категорії постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, то воно провадиться відповідно до окремої нормативної бази за путівками, придбаними Міністерством соціальної політики України та наданими через структурні підрозділи соціального захисту населення на місцях.
   
Потреба в санаторно-курортному лікуванні визначається лікарем  лікувального закладу, в якому дитина перебуває на обліку, відповідно до показань та протипоказань.
Відбір та направлення дітей до санаторно-курортних закладів, які фінансуються з місцевих та державного бюджетів, здійснюється за місцем диспансерного нагляду у плановому порядку згідно з чергою, встановленою обласною (районною) санаторно-курортною відбірковою комісією, яка створена і функціонує у відповідності до наказу МОЗ України від 5 грудня 2008 року № 724 «Про затвердження Примірного положення про санаторно-курортну відбіркову комісію закладу охорони здоров’я» (СКВК), яка створюються при закладах охорони здоров’я і є постійно діючим органом.
СКВК веде облік дітей, які потребують санаторно-курортного лікування, проводить централізований медичний відбір хворих на санаторно-курортне лікування, здійснює контроль за їх обстеженням перед направленням на лікування, якістю оформлення медичної документації.
СКВК здійснює відбір хворих дітей за результатами комісійного огляду та  на   підставі представлених лікуючим лікарем відповідних документів.
Діти, які потребують санаторно-курортного лікування, забезпечуються путівками в дитячі санаторно-курортні заклади у плановому порядку згідно з чергою, встановленою СКВК закладу охорони здоров’я за місцем  нагляду дитини.
Контроль за якістю та ефективністю діяльності СКВК здійснює керівник закладу охорони здоров’я.

Направлення дітей на оздоровлення та санаторно-курортне лікування через Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
Стаття 47 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» передбачає, що для забезпечення відновлення здоров’я застрахована особа та члени її сім’ї мають право на отримання санаторно-курортного лікування, оздоровлення в спеціалізованих оздоровчих закладах (у тому числі дитячих) у межах асигнувань, установлених бюджетом Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та в порядку і на умовах, визначених правлінням Фонду.
Надання послуг, пов’язаних із санаторно-курортним лікуванням, здійснюється за наявності медичних показань, які зумовлюють профіль санаторно-курортного закладу.
Починати оформлення такої путівки для дитини необхідно за місцем роботи із звернення до відповідної комісії з соціальних питань (профспілки, бухгалтерії).